2018KO IRAILAREN 30ERA ARTE ITZARRI BGAE-REN INFORMAZIO EKONOMIKOA