2019KO ABENDUAREN 31RA ARTE ITZARRI ENPLEGUKO BGAEREN INFORMAZIO EKONOMIKOA