Itzarri BGAEren dokumentazio legala

Estatutuak eta Prestazioen Arautegia

PDF-a jaitsi

Estatutuak

Prestazioen Arautegia

Inbertsiorako Printzipio Deklarazioa

PDF-a jaitsi

Inbertsiorako Printzipio Deklarazioa

Itzarri BGAEren dokumentazio ekonomikoa

DBE abisu legalen ereduak

DBE Abisu legalen ereduak Datuak babesteko europar erregelamendua

PDF-a jaitsi

Kontaktuak

Administrazio Kudeaketa

Batzorde-Batzarra

Nomina

Oporren plangintza

Prestazioak

Lan-Arriskuen Prebentzioa

Bizitza Aseguruak

 

Kontaktuak

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Kontaktuen kudeaketa.
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.a) interesdunak bere baimena eman zuen

DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.

DBE: 6.1.c) Tratamendu arduradunari aplikagarri den legezko betebeharra betetzeko beharrezko tratamendua.

Hartzaileak Hartzailerik gabe
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Administrazio kudeaketa

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Prestazioak, uko egiteak, intsuldaketak, ekarpen berriak eta eskubide ekonomikoei eragiten dien edozein egoera edo elementuak kudeatzea. Atxikipenak fiskalki kudeatzea. Bahitura eskaerei erantzutea. Erreklamazioak eta kexak kudeatzea.
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.

 

Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak BGAEak (bazkide osoaren baimenarekin)

Arabako Foru Ogasuna

Bizkaiko Foru Ogasuna

Gipuzkoako Foru Ogasuna

Zera Administrazioko Espainako Agentzia

Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Batzorde Batzarra

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Batzorde-Batzarra kudeaketa
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Hartzailerik gabe
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Nomina

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Langileen kudeaketa
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Foru Ogasun zerga (Foru zerga araua, PFEZa)

Gizarte Segurantza (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorren testuaren moldaketa onartzen duen, urriaren 30eko, 8/2015 Errege Dekretu legegilea)

Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Oporren plangintza

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Opor denboraldien kontrola
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Hartzailerik gabe
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Prestazioak

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Bazkide osoak egindako ekarpenen kudeaketa, Itzarri eskatuta duen funtzioaren garapen zuzenerako.
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Hartzailerik gabe
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Lan-Arriskuen Prebentzioa

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Lan-arriskuen prebentzioaren legeriatik eratorritako betebeharrak kudeatzea.
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Hartzailerik gabe
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Bizitza Aseguruak

DATUEN BABESERAKO INFORMAZIOA GEHIGARRIA
Tratamendu arduraduna ITZARRI ENPLEGUKO BGAE

Helbidea: SAN ANTONIO 2, BEHEA – 01005-VITORIA-GASTEIZ

Tel.: 945 000 500

NIF: V01373885

Tratamenduen xedea eta kontserbazio epeak Bizitza aseguruei egindako ekarpenen kontrola.
Orokorrean, profesional jakin batzuen edo ekintza-sektoretara zuzendutako jardueretan izena eman duten pertsonen datu pertsonalak sisteman modu mugagabean mantenduko dira interesdunak bere ezabaketa eskatu arte.
Tratamenduaren oinarri juridikoa DBE: 6.1.b) Beharrezko tratamendua interesduna parte den kontratu bat betetzeko edo honek eskatuta aurre kontratuko neurriak aplikatzeko.
Hartzaileak Lagun Aro Asegurua (kaltetutako baimenarekin)
Eskubide erabilera Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali.
Era berean, hasitako ekintzari uko egitera eskubidea izango du, datu pertsonalen tratamendu baimena kenduz.
Halaber, interesdunak Kontrol Agintaritza egokiaren aurrean erreklamatzeko eskubidea du (Datuak Babesteko Bulegoa):

AEPD

De Jorge Juan kalea, 6, 28001 Madril

Telefonoa: 912 66 35 17

Bazkideen tramiteerako dokumentazioa

Borondatezko Ekarpenak – Zenbaki kontuak

PDF-a jaitsi

Borondatezko Ekarpenak – Zenbaki kontuak

Intsuldaketa Eskaera

PDF-a jaitsi

NAN fotokopia ere erantsi.

Intsuldaketa Eskaera.

Onuradun Izendapenaren Alta

PDF-a jaitsi

Onuradarun Izendapenaren Alta

Prestazio Eskaera

PDF-a jaitsi

Erretiroa.
Ezintasun iraunkorra.
Iraupen luzeko langabezia.
Heriotza.

Nominaren Bidez Borondatezko Ekarpen Eskaera

PDF-a jaitsi

Nominaren Bidez Borondatezko Ekarpen Eskaera