Itzarriren errentagarritasun eta balore likidatibo historikoak