Kategoriak
Kategoria

Jaurlaritza Kontseiluaren erabakia (2018/01/23)

2018/01/23ko Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabakien arabera honako hau onartu da: Erabaki-proposamena, Itzarri BGAEko bazkide babesleek 2018. urteari dagozkion diru-kopuruen ekarpena eta transferentzia egiteko baimena emateko dena.

End Comment -->