Ekarpenak

Borondatezko ekarpenak

Administrazioak bere ekarpenekin laguntzen du. Zuk ere aurrezki hori banakako ekarpenekin osa dezakezu. Hobetu zure etorkizuna orain Itzarriko BGAE planari ekarpenak eginez.

Ekarpenak hainbat modutan eta zuk nahi duzunean egin ditzakezu. Zure ekarpenari eta zure enpresak emandakoari gure kudeaketaren abantailei esker urtero lortutako errentagarritasuna gehituko zaio.

Gogoratu…

Egingo dituzun borondatezko ekarpenak onura fiskalak dituzte (erretiro urtea barne), 2024 urterako ogasunak ezarritako muga fiskala 5.000€koa izanik EAEan.

Ekarpenak, ondorio guztietarako, Itzarriko kontu korronteetan jasotzen diren egunean balioa izango du, zein egunetan agintzen diren kontuan hartu gabe.

Zure Itzarriko prestazioa jaso dezakezu erretiro, iraupen luzeko langabezia, ezintasun iraunkorra edo heriotza kasuan. BGAE honen ondarea hamar urte barru ezin da erreskatatu eta bakarrik beste enplegu BGAE batera mobiliza daiteke lan harremana eteten bada.

* Diru-zuriketaren araudia betetzearren, Itzarriko kontuetan eskudirutan sarrera egitea ez da onartzen.

*FISKALITATEA. ITZARRI ENPLEGUKO BGAEak ekarpenak egitean, zein prestazioen tramitazioan, ez du inolako betebeharrik bere gain hartzen, eta ez die zerga- eta/edo lege-aholkularitzarik ematen bazkide eta/edo onuradunei. Ondorioz, erakundea ez da prestazio edo ekarpen bakoitzari aplikatu beharreko tributazioaren arduradun izango, Zerga-administrazioek prestazioa kobratzen duen edo ekarpena murriztatzen duen pertsonarengan gerora egiten den Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean berrikuspen batek izan dezakeen eragin fiskal negatiboa ere. Bazkide eta onuradun guztiei, haien zerga-administrazioarekin eta aholkularitza-fiskalarekin zerga-arloan behar bezala aholkatzea gomendatzen zaie.