Aspektu fiskalak

ITZARRIREN PRESTAZIOA KOBRATZEAK NOLA ORDAINTZEN DITU ERRENTAK?

Pentsio publikoak bezala Itzarritik kobratzen dituzun prestazioak errenta aitorpenean lan errendimendu bezala aitortu beharko dituzu. Efektu fiskalak kobratzeko moduen eta prestazio motaren arabera aldatzen dira. (Kasuak beherago ikusi)


ITZARRIREN PRESTAZIOEK ATXIKIPENA DAUKATE?

Itzarritik kobratzen dituzun prestazioek atxikipena dute Ogasunek urtero onartzen dituzten taulen arabera, beti ere, bere gain seme-alabarik ez duen pertsonaren atxikipena hartzen da kontuan.


OGASUNEAN DOKUMENTAREN BAT AURKEZTU BEHAR DUT?

Normalean ez. Ogasunek Itzarritik kobratu dituzun prestazioen informazio guztia daukate. Ordea, Itzarrik urtero estraktu fiskala bidaliko dizu ekitaldian jasotako prestazioarekin, beharrezkoa izanez gero zure errenta aitorpenean aurkezteko. Estraktu honek abonatutako prestazioa, hobaria eta egindako atxikipena jasoko du. Era berean, dokumentu hau zure “eremu pribatu” bidez jaso dezakezu.

*FISKALITATEA. ITZARRI ENPLEGUKO BGAEak ekarpenak egitean, zein prestazioen tramitazioan, ez du inolako betebeharrik bere gain hartzen, eta ez die zerga- eta/edo lege-aholkularitzarik ematen bazkide eta/edo onuradunei. Ondorioz, erakundea ez da prestazio edo ekarpen bakoitzari aplikatu beharreko tributazioaren arduradun izango, Zerga-administrazioek prestazioa kobratzen duen edo ekarpena murriztatzen duen pertsonarengan gerora egiten den Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean berrikuspen batek izan dezakeen eragin fiskal negatiboa ere. Bazkide eta onuradun guztiei, haien zerga-administrazioarekin eta aholkularitza-fiskalarekin zerga-arloan behar bezala aholkatzea gomendatzen zaie.

Informazio gehiago kontsultatu zure kasuaren arabera:

Euskal Autonomi Erkidegoan baliozko informazio fiskala

Erretiroa

Zure pentsio publikotik kobratzen ari zarenari zerga aitorpenean Itzarri prestazioaren zenbatekoa gehitu beharko diozu modu honetan:

KAPITAL MODUAN KOBRATUTA (ORDAINKETA BAKARRA):

Kapital moduan kobratzea erabakitzen baduzu, zure zerga aitorpenean Itzarritik jasotzen duzun prestazioa %60a (%100 hobaririk ez badagokio) lan errendimendu bezala gehitu beharko duzu, ekitaldi horretako lan errendimenduei gehituz.
Honek %40ren hobaria dagokizu, lehenengo ekarpenetik 2 urte pasa baldin badira.

Hobari hau behin baino ez da aplikatuko, eta ekitaldi fiskal berean erretiroagatik kapitalean kobratutako bestelako BGAE guztiei. Beraz, hainbat BGAEren bazkide baldin bazara, fiskalki prestazio guzti horiek ekitaldi berean eskatzea interesa diezazukeelako.

ERRENTA MODUAN KOBRATUTA (HILEKO KUOTAK ZURE PENTSIOAREN OSAGARRIA):

Itzarritik errenta moduan ekitaldi fiskal batean zehar jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %100a lan errendimendu bezala aitortu behar da. Bitartean, Itzarrin zure aurrezkiak handitzen doaz gure kudeaketak sortutako errentagarritasunaren arabera.

Iraupen luzeko langabezia

Gizarte Segurantzatik jasotzen duzun langabezi prestazioa zure zerga aitorpenean aitortu behar duzu. Errendimendu hauei, ekitaldi berdinean zehar Itzarritik jasotako prestazioa gehitu behar diozu:

KAPITAL MODUAN KOBRATUTA (ORDAINKETA BAKARREAN):

Itzarritik kapital moduan jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %60a lan errendimendu bezala aitortu behar da (hobaria ez badagokio %100an), ekitaldian zehar jasotako diru-sarrerei gehituz.
Prestazioaren %40ren hobaria, lehenengo ekarpenetik 2 urte pasa baldin badira dagokizu.
%40ren hobaria behin baino ez da aplikatuko, eta ekitaldi fiskal berean erretiroagatik kapitalean kobratutako bestelako BGAE guztiei. Hau kontuan izatea garrantzitsua da, hainbat BGAEren parte baldin bazara, fiskalki prestazio guzti horiek ekitaldi berean eskatzea interesa diezazukeelako.

ERRENTA MODUAN KOBRATUTA (HILEKO KUOTAK ZURE PENTSIOAREN OSAGARRIA):

BGAE batetik errenta moduan ekitaldi fiskal batean zehar jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %100a lan errendimendu bezala aitortu behar da. Bitartean, Itzarrin zure aurrezkiak handitzen doaz gure kudeaketak sortutako errentagarritasunaren arabera.

Ezintasun iraunkorra

Itzarritik jasotzen duzun prestazioa bai aitortu behar da. Kontuan izan, nahitaez zerga aitorpena egiteko urtero ezartzen diren mugak, zerga honetara lotuta dauden diru-sarrera guztiak eta ondorengo inplikazio fiskalak:

KAPITAL MODUAN KOBRATUTA (ORDAINKETA BAKARRA):

Itzarritik kapital moduan jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %60a lan errendimendu bezala aitortu behar duzu, ekitaldian zehar jasotako diru-sarrerei gehituz.

%40ren hobaria behin baino ez da aplikatuko, eta ekitaldi fiskal berean erretiroagatik kapitalean kobratutako bestelako BGAE guztiei.

ERRENTA MODUAN KOBRATUTA (HILEKO KUOTAK ZURE PENTSIOAREN OSAGARRIA):

Itzarritik errenta moduan ekitaldi fiskal batean zehar jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %100a lan errendimendu bezala aitortu behar duzu. Bitartean, Itzarrin zure aurrezkiak handitzen doaz gure kudeaketak sortutako errentagarritasunaren arabera.

Heriotza

Bazkide baten heriotzagatik jasotako prestazioa, onuradunen zerga aitorpenean aitortu behar da, dohaintza eta ondorengotza zergetatik libre geratuz. Prestazio honek PFEZren gain izango duen ondorio fiskalak:

KAPITAL MODUAN KOBRATUTA (ORDAINKETA BAKARRA):

Itzarritik kapital moduan jasotako prestazioa zure zerga aitorpenean %60a lan errendimendu bezala aitortu behar duzu (hobaria ez badagokio %100ean), ekitaldian zehar jasotako diru-sarrerei gehituz.
Hobari hau behin baino ez da aplikatuko, eta ekitaldi fiskal berean heriotzagatik kapitalean kobratutako bestelako BGAE guztiei. Hau kontuan izatea garrantzitsua da, hainbat BGAEren parte baldin bazara, fiskalki prestazio guzti horiek ekitaldi berean eskatzea interesa diezazukeelako.