Kategoriak
Berriak

2015eko abenduaren 31ra arte Itzarri BGAE-ren informazio ekonomikoa

Itzarriren ondarea, 2015. ekitaldian 23 milioi euro baino gehiago handitu da, 577 milioi euro gaindituz.
2015. ekitaldiaren errentagarritasuna %4,15ekoa lortu da. BGAEa eratu zenetik 2005eko apirilean, urteko batez besteko errentagarritasuna %4,28koa da, KPIa %2,55 baino gehiago gaindituz.
Horren ondorioz, 2005eko apirilaren 19an, 1.000 euroko ekarpena, gaur egun 1.567 euro dira.
Azpimarratzekoa da, bazkideek Erakundearen kudeaketarengan jartzen ari diren konfiantza. 2015eko ekitaldia aurreko ekitaldiarekin konparatzen badugu:
– Bazkideen borondatezko ekarpenak x2 biderkatu dira, %105 handituz eta 5.211 mila euroak gaindituz.
– Beste BGAEetatik datozen sarrera intsuldaketak x2,36 biderkatu dira, %143 handituz eta 4.127 mila euroak gaindituz.

End Comment -->