Kategoriak
Berriak

2016KO MARTXOAREN 31RA ARTE ITZARRI BGAE-REN INFORMAZIO EKONOMIKOA

Itzarriren ondarea, 2016. lehenengo hiruhilekoaren itxieran 4 milioi euro gutxitu egin da, 573 milioi euroak gaindituz.
Ekitaldiaren lehenengo hiru hilabetekoen errentagarritasun metatua %-0,35ekoa lortu da, errentagarritasuen urtekotua ( 2015eko martxotik 2016ko martxora) %-1,74koa izan da.
2005eko apirilaren 19an, 1.000 euroko ekarpena, gaur egun 1.561 euro dira.
Azpimarratzekoa da, bazkideek Erakundearen kudeaketarengan jartzen ari diren konfiantza. 2016ko ekitaldia 3 hilabeteak aurreko ekitaldiarekin konparatzen badugu:
– Bazkideen borondatezko ekarpenak %60 handitu dira.
– Beste BGAEetatik datozen mobilizazioak %136 handitu dira, bider 2,2 biderkatuz.
BGAE GUZTIAK EZ DIRA BERDIN HAZTEN
Itzarri eratu zenetik urteko %4,34 U.T.B. errentagarritasuna lortu du batez veste, KPIa %2,61 gaindituz.

End Comment -->